O nas

Dr n. wet. Anita Piątek

Lekarz weterynarii – 2010 r. ukończenie studiów z wyróżnieniem na wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Doktor Nauk Weterynaryjnych – 2013 r. obrona doktoratu w zakresie Nauk Weterynaryjnych – dyscyplina Medycyna Weterynaryjna, specjalność Chirurgia Weterynaryjna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Temat pracy: „Struktura nasad kości długich i ich powierzchni stawowych w warunkach doświadczalnej osteoporozy u owiec”.
Od 2010 r. do 2018 r. Asystent, a następnie Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Małych Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki, prelengent na studiach specjalizacyjnych z zakresu chirurgii weterynaryjnej.
Napisała wiele artykułów do czasopism naukowych polskich i zagranicznych, była kierownikiem i głównym wykonawcą dwóch projektów badawczych:
 „Zastosowanie siatek do zaopatrywania przepuklin brzusznych metodą laparoskopową”. 
 „TransAbdominal PrePeritoneal (TAPP Technique) – leczenie przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową”. 
Była również jednym z wykonawców w projekcie międzynarodowym:
– „Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie”.
W czasie studiów odbyła szereg staży zagranicznych m.in. w :
– Diagnostic Imaging Service and Neurology Service, Small Animal Teaching Hospital, University of Liverpool,
– Athy Veterinary Hospital, Kevin G. Maher, Andrew Doona, Tom Spillane, Athy, Carlow, Portlouise, Ireland
– Ambulatorio Veterinario, Via Lastego 44,31010 Fonte, Italy.
Ponadto wzięła udział w programie wymiany zagranicznej Sokrates-Erazmus, podczas której studiowała rok na Universita degli Studi di Perugia Facolta di Medicina Veterinaria w Perugii, Włochy, gdzie odbywała praktyki kliniczne w Ospedale Veterinario Universitario Didattico.

 

 

Lek. wet.  Monika Chmielewska-Władyka

Absolwentka wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W trakcie studiów odbyła staż w ramach programu ERASMUS PLUS współpracując z Royal (Dick) School of Veterinary Studies w Edynburgu oraz jedną z największą fermą niosek wolnowybiegowych w Europie -Glenrath Farms. Od 2015r. prowadzi gabinet weterynaryjny Drobvet zajmujący się leczeniem i profilaktyką stad drobiu, ptaków ozdobnych, gołębi a także zwierząt towarzyszących. Od 2017r. jest uczestniczką studiów specjalizacyjnych w PIW w Puławach z zakresu chorób drobiu. W roku 2018r. rozpoczyna studia doktoranckie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Jest właścicielką 3 psów i 2 kotów.